Facebook

TÊN SÁCH: Chinh Phục Kỳ Thi Vào Lớp 10 THPT và 10 Chuyên Môn Toán
TÁC GIẢ: Nguyễn Hồng Thanh
Số trang:
Giá bìa: 250.000 đồng
Giá đã giảm: 200.000 đồng
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY

Giới thiệu nội dung:
Cuốn sách ôn thi vào lớp 10 môn Toán này gồm có 2 phần với tổng số 11 chuyên đề. Trong mỗi chuyên đề đều hệ thống lại các nội dung kiến thức lý thuyết trọng tâm, các dạng toán kèm phương pháp giải, đáp và và lời giải chi tiết.
♦ PHẦN I – ĐẠI SỐ
Chuyên đề 1: Biểu thức đại số và các vấn đề liên quan
Chuyên đề 2: Phương trình, hệ phương trình
Chuyên đề 3: Hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai và đồ thị
Chuyên đề 4: Bất đẳng thức – cực trị
Chuyền đề 5: Một số bài toán nâng cao khác
♦ PHẦN II – HÌNH HỌC
Chuyên đề 1: Định lí Ta-lét, tam giác đồng dạng và các bài toán liên quan
Chuyên đề 2: Hệ thức lượng trong tam giác vuông
Chuyên đề 3: Đường tròn
Chuyên đề 4: Góc với đường tròn
Chuyền đề 5: Hình trụ – Hình nón – Hình cầu
Chuyền đề 6: Các bài toán nâng cao thường gặp

Ưu điểm nổi bật của sách:
• Lý thuyết trọng tâm được trình bày dưới dạng Infographic mang tính tổng hợp thông qua hình ảnh sơ đồ. Một phương pháp học mới hiệu quả gấp 10 lần sơ đồ tư duy Mindmap và gấp 100 lần so với cách học truyền thống.
• Bài tập đầy đủ các dạng từ Vận dụng – Vân dụng cao: Tất cả các dạng bài tập có phương pháp giải chi tiết, kèm theo đó là các ví dụ minh họa và bài tập mẫu có hướng dẫn phân tích đề bài, đáp án, lời giải chi tiết.
• Bài tập tự luyện: đưa ra các bài tập vận dụng của mỗi chuyên đề, trích dẫn các bài tập có trong đề thi Chuyên của các Sở những năm gần đây nhất.Tất cả bài tập có đáp án, gợi ý hoặc lời giải chi tiết.

Chinh Phục Kỳ Thi Vào Lớp 10 THPT Chuyên Môn Toán

TÊN SÁCH: Chinh Phục Kỳ Thi Vào Lớp 10 THPT và 10 Chuyên Môn Toán
TÁC GIẢ: Nguyễn Hồng Thanh
Số trang:
Giá bìa: 250.000 đồng
Giá đã giảm: 200.000 đồng
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY

Giới thiệu nội dung:
Cuốn sách ôn thi vào lớp 10 môn Toán này gồm có 2 phần với tổng số 11 chuyên đề. Trong mỗi chuyên đề đều hệ thống lại các nội dung kiến thức lý thuyết trọng tâm, các dạng toán kèm phương pháp giải, đáp và và lời giải chi tiết.
♦ PHẦN I – ĐẠI SỐ
Chuyên đề 1: Biểu thức đại số và các vấn đề liên quan
Chuyên đề 2: Phương trình, hệ phương trình
Chuyên đề 3: Hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai và đồ thị
Chuyên đề 4: Bất đẳng thức – cực trị
Chuyền đề 5: Một số bài toán nâng cao khác
♦ PHẦN II – HÌNH HỌC
Chuyên đề 1: Định lí Ta-lét, tam giác đồng dạng và các bài toán liên quan
Chuyên đề 2: Hệ thức lượng trong tam giác vuông
Chuyên đề 3: Đường tròn
Chuyên đề 4: Góc với đường tròn
Chuyền đề 5: Hình trụ – Hình nón – Hình cầu
Chuyền đề 6: Các bài toán nâng cao thường gặp

Ưu điểm nổi bật của sách:
• Lý thuyết trọng tâm được trình bày dưới dạng Infographic mang tính tổng hợp thông qua hình ảnh sơ đồ. Một phương pháp học mới hiệu quả gấp 10 lần sơ đồ tư duy Mindmap và gấp 100 lần so với cách học truyền thống.
• Bài tập đầy đủ các dạng từ Vận dụng – Vân dụng cao: Tất cả các dạng bài tập có phương pháp giải chi tiết, kèm theo đó là các ví dụ minh họa và bài tập mẫu có hướng dẫn phân tích đề bài, đáp án, lời giải chi tiết.
• Bài tập tự luyện: đưa ra các bài tập vận dụng của mỗi chuyên đề, trích dẫn các bài tập có trong đề thi Chuyên của các Sở những năm gần đây nhất.Tất cả bài tập có đáp án, gợi ý hoặc lời giải chi tiết.