Facebook

TÊN SÁCH: Bất Đẳng Thức Qua Các Đề Thi Chọn Học Sinh Giỏi
TÁC GIẢ: Nguyễn Tuấn Anh
Số trang: 351
Giá bìa: 200.000 đồng
Giá đã giảm: 160.000 đồng
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY

Giới thiệu nội dung:
Cuốn sách tham khảo Toán này bao gồm các bài toán BĐT qua các kì thi học sinh giỏi Toán được phân chia theo cấp độ của kì thi. Cụ thể:
• Chương 1: Bất đẳng thức qua các đề chọn học sinh giỏi cấp THCS
• Chương 2: Bất đẳng thức qua các đề chọn học sinh giỏi cấp THPT
• Chương 3: Bất đẳng thức qua đề chọn đội tuyển dự thi VMO
• Chương 4: Bất đẳng thức qua các đề thi Olympic
• Chương 5: Một số bất đẳng thức cổ điển và bổ đề

Sách phù hợp với học sinh giỏi Toán ở cả cấp 2 và cấp 3. Giáo viên dạy Toán THCS và THPT có thêm một tài liệu tham khảo tốt.

Bất Đẳng Thức Qua Các Đề Thi Chọn Học Sinh Giỏi Toán

TÊN SÁCH: Bất Đẳng Thức Qua Các Đề Thi Chọn Học Sinh Giỏi
TÁC GIẢ: Nguyễn Tuấn Anh
Số trang: 351
Giá bìa: 200.000 đồng
Giá đã giảm: 160.000 đồng
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY

Giới thiệu nội dung:
Cuốn sách tham khảo Toán này bao gồm các bài toán BĐT qua các kì thi học sinh giỏi Toán được phân chia theo cấp độ của kì thi. Cụ thể:
• Chương 1: Bất đẳng thức qua các đề chọn học sinh giỏi cấp THCS
• Chương 2: Bất đẳng thức qua các đề chọn học sinh giỏi cấp THPT
• Chương 3: Bất đẳng thức qua đề chọn đội tuyển dự thi VMO
• Chương 4: Bất đẳng thức qua các đề thi Olympic
• Chương 5: Một số bất đẳng thức cổ điển và bổ đề

Sách phù hợp với học sinh giỏi Toán ở cả cấp 2 và cấp 3. Giáo viên dạy Toán THCS và THPT có thêm một tài liệu tham khảo tốt.