Facebook

TÊN SÁCH: Chuyên Đề Trọng Điểm Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Hình Học Không Gian (11; 12)
TÁC GIẢ: Nguyễn Quang Sơn
Số trang: 488
Giá bìa: 134.000 đồng
Giá đã giảm: 107.000 đồng
LINK MUA SÁCH: Click Để Mua Sách Này
Giới thiệu nội dung:
Cuốn HÌNH HỌC KHÔNG GIAN được hệ thống hóa toàn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao HÌNH KHÔNG GIAN LỚP 11, HÌNH KHÔNG GIAN LỚP 12 và đặc biệt LUYỆN THI ĐẠI HỌC, bồi dưỡng học sinh giỏi Toán.
Nội dung cuốn sách gồm có 6 chương:
Chương I : Đại cương hình học không gian.
Chương II : Quan hệ song song trong không gian.
Chương III : Quan hệ vuông góc trong không gian.
Chương IV : Thể tích khối trụ, thể tích khối chóp.
Chương V : Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón.
Chương VI : Bài tập tổng hợp hình không gian.
Chương VII: Bài tập tổng hợp luyện thi Đại Học.
Cuốn sách được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, với một lượng bài tập rất lớn và rất đầy đủ, các bài tập được giải chi tiết, chặt chẽ, dễ hiểu. Nhằm giúp các em có một định hướng để giải quyết vấn đề của bài tập đó.

Hình Học Không Gian Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Lớp 11, 12

TÊN SÁCH: Chuyên Đề Trọng Điểm Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Hình Học Không Gian (11; 12)
TÁC GIẢ: Nguyễn Quang Sơn
Số trang: 488
Giá bìa: 134.000 đồng
Giá đã giảm: 107.000 đồng
LINK MUA SÁCH: Click Để Mua Sách Này
Giới thiệu nội dung:
Cuốn HÌNH HỌC KHÔNG GIAN được hệ thống hóa toàn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao HÌNH KHÔNG GIAN LỚP 11, HÌNH KHÔNG GIAN LỚP 12 và đặc biệt LUYỆN THI ĐẠI HỌC, bồi dưỡng học sinh giỏi Toán.
Nội dung cuốn sách gồm có 6 chương:
Chương I : Đại cương hình học không gian.
Chương II : Quan hệ song song trong không gian.
Chương III : Quan hệ vuông góc trong không gian.
Chương IV : Thể tích khối trụ, thể tích khối chóp.
Chương V : Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón.
Chương VI : Bài tập tổng hợp hình không gian.
Chương VII: Bài tập tổng hợp luyện thi Đại Học.
Cuốn sách được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, với một lượng bài tập rất lớn và rất đầy đủ, các bài tập được giải chi tiết, chặt chẽ, dễ hiểu. Nhằm giúp các em có một định hướng để giải quyết vấn đề của bài tập đó.