Facebook

TÊN SÁCH: Các Bài Toán Chứng Minh Đồng Quy - Thẳng Hàng Có Lời Giải
TÁC GIẢ: Nguyễn Tất Thu, Đoàn Quốc Việt, Vũ Công Minh
Số trang: 142 trang
Giá bìa: 36.000 đồng
Giá đã giảm: 29.000 đồng
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY
Giới thiệu nội dung:
Bài toán chứng minh ba điểm thẳng hàng và chứng minh ba đường thẳng đồng quy là nội dung quan trọng trong chương trình toán THCS, các bài toán về chứng minh thẳng hàng và đồng quy cũng thường xuất hiện trong các kỳ thi.
Có nhiều phương pháp để giải quyết các bài toán chứng minh hệ điểm thẳng hàng cũng như chứng minh các đường thẳng đồng quy, khi đứng trước một bài toán, việc lựa chọn phương pháp nào để giải quyết bài toán là một vấn đề trở ngại đối với các em học sinh.
Cuốn sách này sẽ giúp các em một phần nào đó khắc phục được điều đó.
Nội dung của cuốn sách gồm 2 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Các phương pháp chứng minh ba điểm thẳng hàng
Chuyên đề 2: Các phương pháp chứng minh ba đường thảng đồng quy


Trong mỗi chủ đề, cuốn sách hệ thống lại một số kiến thức quan trọng cần thiết. Các ví dụ được sắp xếp từ dễ đến khó và được sắp xếp theo dạng về phương pháp giải. Ngoài ra, nhóm tác giả còn biên soạn hệ thống bài tập nhằm giúp các bạn kiểm tra lại kiến thức và phần giải chi tiết để bạn có thể kiểm tra, đối chiếu cách giải của mình.

Các Bài Toán Chứng Minh Đồng Quy - Thẳng Hàng

TÊN SÁCH: Các Bài Toán Chứng Minh Đồng Quy - Thẳng Hàng Có Lời Giải
TÁC GIẢ: Nguyễn Tất Thu, Đoàn Quốc Việt, Vũ Công Minh
Số trang: 142 trang
Giá bìa: 36.000 đồng
Giá đã giảm: 29.000 đồng
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY
Giới thiệu nội dung:
Bài toán chứng minh ba điểm thẳng hàng và chứng minh ba đường thẳng đồng quy là nội dung quan trọng trong chương trình toán THCS, các bài toán về chứng minh thẳng hàng và đồng quy cũng thường xuất hiện trong các kỳ thi.
Có nhiều phương pháp để giải quyết các bài toán chứng minh hệ điểm thẳng hàng cũng như chứng minh các đường thẳng đồng quy, khi đứng trước một bài toán, việc lựa chọn phương pháp nào để giải quyết bài toán là một vấn đề trở ngại đối với các em học sinh.
Cuốn sách này sẽ giúp các em một phần nào đó khắc phục được điều đó.
Nội dung của cuốn sách gồm 2 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Các phương pháp chứng minh ba điểm thẳng hàng
Chuyên đề 2: Các phương pháp chứng minh ba đường thảng đồng quy


Trong mỗi chủ đề, cuốn sách hệ thống lại một số kiến thức quan trọng cần thiết. Các ví dụ được sắp xếp từ dễ đến khó và được sắp xếp theo dạng về phương pháp giải. Ngoài ra, nhóm tác giả còn biên soạn hệ thống bài tập nhằm giúp các bạn kiểm tra lại kiến thức và phần giải chi tiết để bạn có thể kiểm tra, đối chiếu cách giải của mình.