Facebook

TÊN SÁCH: Bách Khoa Tri Thức Tuổi Trẻ - 10 Vạn Câu Hỏi Vì Sao Toán Học, Sách Toán Đại Chúng Cho Mọi Lứa Tuổi
TÁC GIẢ: Han Khoi Duc, Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam
Số trang:
Giá bìa: 180.000 đồng
Giá đã giảm: 153.000 đồng
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY

Giới thiệu nội dung:
Bộ sách “Bách khoa tri thức tuổi trẻ – Mười vạn câu hỏi vì sao” là bộ sách phổ biến khoa học kỹ thuật do NXB Giáo dục xuất bản với hơn 700 nhà khoa học ưu tú thuộc các chuyên ngành khoa học, các nhà văn chuyên viết sách phổ biến khoa học kỹ thuật đã tham gia biên soạn.

Bộ sách gồm 18 cuốn với các lĩnh vực Toán học, Vật lý, Hóa học, Thiên văn, Trái Đất, Sự sống, Động vật, Thực vật, Cổ sinh vật, Y học, Kiến trúc và Giao thông, Năng lượng và môi trường, Điện tử và thông tin, Bộ não và nhận thức, Đại dương, Vũ khí và quốc phòng, Hàng không vũ trụ, Thiên tai và cách phòng chống.

Lần tái bản này được in 4 màu, bìa cứng, nhiều hình ảnh phong phú, hấp dẫn, logic, thể hiện được tính liên hoàn của hệ thống tri thức và tính dự báo về tương lai phát triển khoa học. Nội dung từng cuốn sách bao quát toàn bộ nội dung cần nắm bắt ở mọi lứa tuổi đối với mỗi lĩnh vực thường gặp trong đời sống hang ngày, cũng như các kiến thức thiết yếu làm hành trang khi tham gia vào các hoạt động xã hội.

Sách 10 VẠN CÂU HỎI VÌ SAO Lĩnh Vực Toán Học

TÊN SÁCH: Bách Khoa Tri Thức Tuổi Trẻ - 10 Vạn Câu Hỏi Vì Sao Toán Học, Sách Toán Đại Chúng Cho Mọi Lứa Tuổi
TÁC GIẢ: Han Khoi Duc, Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam
Số trang:
Giá bìa: 180.000 đồng
Giá đã giảm: 153.000 đồng
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY

Giới thiệu nội dung:
Bộ sách “Bách khoa tri thức tuổi trẻ – Mười vạn câu hỏi vì sao” là bộ sách phổ biến khoa học kỹ thuật do NXB Giáo dục xuất bản với hơn 700 nhà khoa học ưu tú thuộc các chuyên ngành khoa học, các nhà văn chuyên viết sách phổ biến khoa học kỹ thuật đã tham gia biên soạn.

Bộ sách gồm 18 cuốn với các lĩnh vực Toán học, Vật lý, Hóa học, Thiên văn, Trái Đất, Sự sống, Động vật, Thực vật, Cổ sinh vật, Y học, Kiến trúc và Giao thông, Năng lượng và môi trường, Điện tử và thông tin, Bộ não và nhận thức, Đại dương, Vũ khí và quốc phòng, Hàng không vũ trụ, Thiên tai và cách phòng chống.

Lần tái bản này được in 4 màu, bìa cứng, nhiều hình ảnh phong phú, hấp dẫn, logic, thể hiện được tính liên hoàn của hệ thống tri thức và tính dự báo về tương lai phát triển khoa học. Nội dung từng cuốn sách bao quát toàn bộ nội dung cần nắm bắt ở mọi lứa tuổi đối với mỗi lĩnh vực thường gặp trong đời sống hang ngày, cũng như các kiến thức thiết yếu làm hành trang khi tham gia vào các hoạt động xã hội.