Facebook

TÊN SÁCH: Toán 6 Và Các Bài Toán Thực Tế
TÁC GIẢ: Huỳnh Ngọc Thanh
Số trang: 200
Giá bìa: 120.000 đồng
Giá đã giảm: 88.000 đồng
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY
Giới thiệu nội dung:
Sách "Toán Và Các Bài Toán Thực Tế Lớp 6" với mong muốn:
- Hỗ trợ việc dạy và học chương trình toán lớp 6 của thầy cô giáo và các em học sinh phù hợp với chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng nhầm phát triển năng lực học sinh.
- Tăng cường các bài toán thực tế, tích hợp với các bộ môn và các hoạt động giáo dục khác như: Vật lý, Sinh học,

Toán 6 Và Các Bài Toán Thực Tế - Huỳnh Ngọc Thanh

TÊN SÁCH: Toán 6 Và Các Bài Toán Thực Tế
TÁC GIẢ: Huỳnh Ngọc Thanh
Số trang: 200
Giá bìa: 120.000 đồng
Giá đã giảm: 88.000 đồng
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY
Giới thiệu nội dung:
Sách "Toán Và Các Bài Toán Thực Tế Lớp 6" với mong muốn:
- Hỗ trợ việc dạy và học chương trình toán lớp 6 của thầy cô giáo và các em học sinh phù hợp với chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng nhầm phát triển năng lực học sinh.
- Tăng cường các bài toán thực tế, tích hợp với các bộ môn và các hoạt động giáo dục khác như: Vật lý, Sinh học,