Facebook

TÊN SÁCH: Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Đại Số 10 (2 Tập)
TÁC GIẢ: Lê Hoành Phò
Số trang: 215 và 239 trang
Giá bìa: 44.000 đồng (tập 1) và 46.000 đồng (tập 2)
Giá đã giảm: xem trong link dưới
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA TẬP 1 - MUA TẬP 2
Giới thiệu nội dung:
Nội dung sách được biên soạn theo chương trình phân ban: Cơ bản và nâng cao mới của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, trong đó một số vấn đề được mở rộng với các dạng bài tập hay và khó để phục vụ các em yêu thích muốn nâng cao toán học, có điều kiện phát triển tốt nhất khả năng của mình. Cuốn sách là sự kế thừa những hiểu biết chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy của chính tác giả trong quá trình trực tiếp đứng lớp bồi dưỡng cho học sinh giỏi các lớp chuyên môn.

BẤM VÀO CÁC ẢNH ĐỂ MUA TỪNG TẬP
TẬP 1
TẬP 2

Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Đại Số 10 (2 Tập) - Lê Hoành Phò

TÊN SÁCH: Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Đại Số 10 (2 Tập)
TÁC GIẢ: Lê Hoành Phò
Số trang: 215 và 239 trang
Giá bìa: 44.000 đồng (tập 1) và 46.000 đồng (tập 2)
Giá đã giảm: xem trong link dưới
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA TẬP 1 - MUA TẬP 2
Giới thiệu nội dung:
Nội dung sách được biên soạn theo chương trình phân ban: Cơ bản và nâng cao mới của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, trong đó một số vấn đề được mở rộng với các dạng bài tập hay và khó để phục vụ các em yêu thích muốn nâng cao toán học, có điều kiện phát triển tốt nhất khả năng của mình. Cuốn sách là sự kế thừa những hiểu biết chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy của chính tác giả trong quá trình trực tiếp đứng lớp bồi dưỡng cho học sinh giỏi các lớp chuyên môn.

BẤM VÀO CÁC ẢNH ĐỂ MUA TỪNG TẬP
TẬP 1
TẬP 2