Facebook

TÊN SÁCH: Toán Học Singapore - Toán Tài Năng - Từng Bước Chinh Phục Toán Học - Tập 2A và 2B - Dành Cho Học Sinh Lớp 2
TÁC GIẢ: Alan Tan (Singapore)
Số trang:
Giá bìa: đồng
Giá đã giảm: 15% so với giá bìa
LINK MUA SÁCH: 

 • CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY (Tập 2A)


 • CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY (Tập 2B) • Giới thiệu nội dung:
  Hai tập 2A và 2B dành cho học sinh lớp 2 ở Việt Nam gồm các bài
  Bài 1: Số đếm trong phạm vi 10.000
  Bài 2: Phép cộng các số trong phạm vi 10.000
  Bài 3: Phép trừ các số trong phạm vi 10.000
  Bài 4: Các bài toán đố về phép công và phép trừ
  Bài 5: Phép nhân các số 5,6,7,8
  Bài 6: Phép nhân
  Bài 7:Phép chia
  Bài 8: Các bài toán 2 bước liên quan đến 4 phép toán.
  Bài 9: Tiền
  Bài 10: Khối lượng, thể tích
  Bài 11: Biểu đồ cột
  Bài 12: Phân số
  Bài 13: Thời gian
  Bài 14: Góc
  Bài 15: đường thẳng vuông góc và đường thẳng song song
  Bài 16: Diện tích và chu vi
  Cuốn sách này sẽ đem lại gì cho học sinh lớp 2:
  CẢI THIỆN khả năng học Toán và tiếng Anh
  Giải toán bằng việc HIỂU BẢN CHẤT, không giải theo mẫu
  Hình thành thói quen TỰ HỌC
  Kích thích sự SÁNG TẠO trong quá trình học Toán
  Thay đổi TƯ DUY học Toán và khả năng phân tích, tổng hợp
  Biết cách áp dụng tính toán NHANH trong các tình huống thực tế
  Hứng thú và yêu thích học Toán hơn nhờ phương pháp học đơn giản, dễ học, dễ hiểu
  Tiếp cận các bài TOÁN QUỐC TẾ.

  BẤM VÀO ẢNH ĐỂ MUA SÁCH
  Xem thêm bộ sách Toán tài năng cho học sinh tiểu học và THCS: BẤM XEM.

  Sách Toán Singapore - Toán Tài Năng Cho Học Sinh Lớp 2

  TÊN SÁCH: Toán Học Singapore - Toán Tài Năng - Từng Bước Chinh Phục Toán Học - Tập 2A và 2B - Dành Cho Học Sinh Lớp 2
  TÁC GIẢ: Alan Tan (Singapore)
  Số trang:
  Giá bìa: đồng
  Giá đã giảm: 15% so với giá bìa
  LINK MUA SÁCH: 

 • CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY (Tập 2A)


 • CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY (Tập 2B) • Giới thiệu nội dung:
  Hai tập 2A và 2B dành cho học sinh lớp 2 ở Việt Nam gồm các bài
  Bài 1: Số đếm trong phạm vi 10.000
  Bài 2: Phép cộng các số trong phạm vi 10.000
  Bài 3: Phép trừ các số trong phạm vi 10.000
  Bài 4: Các bài toán đố về phép công và phép trừ
  Bài 5: Phép nhân các số 5,6,7,8
  Bài 6: Phép nhân
  Bài 7:Phép chia
  Bài 8: Các bài toán 2 bước liên quan đến 4 phép toán.
  Bài 9: Tiền
  Bài 10: Khối lượng, thể tích
  Bài 11: Biểu đồ cột
  Bài 12: Phân số
  Bài 13: Thời gian
  Bài 14: Góc
  Bài 15: đường thẳng vuông góc và đường thẳng song song
  Bài 16: Diện tích và chu vi
  Cuốn sách này sẽ đem lại gì cho học sinh lớp 2:
  CẢI THIỆN khả năng học Toán và tiếng Anh
  Giải toán bằng việc HIỂU BẢN CHẤT, không giải theo mẫu
  Hình thành thói quen TỰ HỌC
  Kích thích sự SÁNG TẠO trong quá trình học Toán
  Thay đổi TƯ DUY học Toán và khả năng phân tích, tổng hợp
  Biết cách áp dụng tính toán NHANH trong các tình huống thực tế
  Hứng thú và yêu thích học Toán hơn nhờ phương pháp học đơn giản, dễ học, dễ hiểu
  Tiếp cận các bài TOÁN QUỐC TẾ.

  BẤM VÀO ẢNH ĐỂ MUA SÁCH
  Xem thêm bộ sách Toán tài năng cho học sinh tiểu học và THCS: BẤM XEM.