Facebook

TÊN SÁCH: Cách Chinh Phục Toán Học Và Khoa Học (Ngay Cả Khi Bạn Vừa Trượt Môn Đại Số)
TÁC GIẢ: Barbara Oakley, Ph. D.
Số trang: 346
Giá bìa: 149.000 đồng
Giá đã giảm: 119.000 đồng
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY
Giới thiệu nội dung:
Cuốn sách "Cách Chinh Phục Toán Và Khoa Học" không chỉ giới thiệu về cách thức hoạt động của bộ não và mối liên hệ của nó với việc học, người đọc còn được tiếp cận một số quan điểm sai trong học tập dẫn đến việc học không hiệu quả.

STK

Cách Chinh Phục Toán Học Và Khoa Học (Ngay Cả Khi Bạn Vừa Trượt Môn Đại Số)

TÊN SÁCH: Cách Chinh Phục Toán Học Và Khoa Học (Ngay Cả Khi Bạn Vừa Trượt Môn Đại Số)
TÁC GIẢ: Barbara Oakley, Ph. D.
Số trang: 346
Giá bìa: 149.000 đồng
Giá đã giảm: 119.000 đồng
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY
Giới thiệu nội dung:
Cuốn sách "Cách Chinh Phục Toán Và Khoa Học" không chỉ giới thiệu về cách thức hoạt động của bộ não và mối liên hệ của nó với việc học, người đọc còn được tiếp cận một số quan điểm sai trong học tập dẫn đến việc học không hiệu quả.