Facebook

TÊN SÁCH: Bài Tập Hình Học Chọn Lọc Cho Học Sinh THCS (bồi dưỡng học sinh giỏi)
TÁC GIẢ: Giáo sư Nguyễn Tiến Dũng, GS Đỗ Đức Thái
Số trang:
Giá bìa: 70.000 đồng
Giá đã giảm: xem trong link dưới
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY

Giới thiệu nội dung:
Với mong muốn giúp học sinh trung học cơ sỏ trở nên giỏi toán hơn, nhóm tác giả đã biên soạn cuốn sách "Bài tập hình học chọn loc cho hoc sinh trung hoc cơ sở" để các bạn luyện tập. Cuốn sách gồm gần 200 bài tập, bao phủ toàn bộ chương ưình hình học của trung học cơ sỏ. Trong số đó có nhiều bài tập ỏ dạng nâng cao, kiểu đề thi học sinh giỏi, đòi hỏi đào sâu suy nghĩ nhiều, dành cho những bạn yêu toán.

Toàn bộ các bài tập trong sách đều có kèm lời giải khá chi tiết. Cách sử dụng sách là: cố gắng tự làm các bài tập, nếu đã làm xong bài nào thì có thể so sánh vỏi lòi giải bài đó trong sách. Những bài nào suy nghĩ lâu mà chưa tìm ra lời giải, các bạn có thể xem lời giải trong sách để học cách giải, rồi lại thử tự làm những bài khác dựa trên những phương pháp đã học được qua các lời giải mẫu. Mỗi bài tập hình học có thể có nhiều cách giải khác nhau, lồi giải trong sách chỉ là một cách và các bạn học sinh hoàn toàn có thể tìm ra những cách giải khác.

Bài Tập Hình Học Chọn Lọc Cho Học Sinh THCS (F)

TÊN SÁCH: Bài Tập Hình Học Chọn Lọc Cho Học Sinh THCS (bồi dưỡng học sinh giỏi)
TÁC GIẢ: Giáo sư Nguyễn Tiến Dũng, GS Đỗ Đức Thái
Số trang:
Giá bìa: 70.000 đồng
Giá đã giảm: xem trong link dưới
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY

Giới thiệu nội dung:
Với mong muốn giúp học sinh trung học cơ sỏ trở nên giỏi toán hơn, nhóm tác giả đã biên soạn cuốn sách "Bài tập hình học chọn loc cho hoc sinh trung hoc cơ sở" để các bạn luyện tập. Cuốn sách gồm gần 200 bài tập, bao phủ toàn bộ chương ưình hình học của trung học cơ sỏ. Trong số đó có nhiều bài tập ỏ dạng nâng cao, kiểu đề thi học sinh giỏi, đòi hỏi đào sâu suy nghĩ nhiều, dành cho những bạn yêu toán.

Toàn bộ các bài tập trong sách đều có kèm lời giải khá chi tiết. Cách sử dụng sách là: cố gắng tự làm các bài tập, nếu đã làm xong bài nào thì có thể so sánh vỏi lòi giải bài đó trong sách. Những bài nào suy nghĩ lâu mà chưa tìm ra lời giải, các bạn có thể xem lời giải trong sách để học cách giải, rồi lại thử tự làm những bài khác dựa trên những phương pháp đã học được qua các lời giải mẫu. Mỗi bài tập hình học có thể có nhiều cách giải khác nhau, lồi giải trong sách chỉ là một cách và các bạn học sinh hoàn toàn có thể tìm ra những cách giải khác.