Facebook

TÊN SÁCH: Phát Triển Kỹ Năng Giải Toán Hình Học Phẳng Dành Cho Bậc THCS
TÁC GIẢ: Nguyễn Bá Đang
Số trang: 290 trang
Giá bìa: 90.000 đồng
Giá đã giảm: xem trong link dưới
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY
Giới thiệu nội dung:
Cuốn sách Phát Triển Kỹ Năng Giải Toán Hình Học Phẳng Dành Cho Bậc THCS hướng dẫn cho các em về cách vẽ hình, tự trả lời câu hỏi "vì sao lại như vậy", với cách vẽ đơn giản, tự nhiên. Từ đó bạn đọc chủ động cách vẽ những bài tương tự, tránh vẽ tùy tiện, cảm tính.
Một trong những yếu tố để bạn đọc yêu thích hình học, nhiều bài toán trong cuốn sách đã tuyển chọn các cách giải độc lập, hoàn toán khác nhau giúp bạn đọc nâng cao kiến thức và giải các bài tương tự. Để tạo tính chủ động sáng tạo một số bài toán mang tính chất mở giúp bạn đọc có thể mở rộng và phát triển bài toán xa hơn.

Phát Triển Kỹ Năng Giải Toán Hình Học Phẳng Dành Cho Bậc THCS

TÊN SÁCH: Phát Triển Kỹ Năng Giải Toán Hình Học Phẳng Dành Cho Bậc THCS
TÁC GIẢ: Nguyễn Bá Đang
Số trang: 290 trang
Giá bìa: 90.000 đồng
Giá đã giảm: xem trong link dưới
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY
Giới thiệu nội dung:
Cuốn sách Phát Triển Kỹ Năng Giải Toán Hình Học Phẳng Dành Cho Bậc THCS hướng dẫn cho các em về cách vẽ hình, tự trả lời câu hỏi "vì sao lại như vậy", với cách vẽ đơn giản, tự nhiên. Từ đó bạn đọc chủ động cách vẽ những bài tương tự, tránh vẽ tùy tiện, cảm tính.
Một trong những yếu tố để bạn đọc yêu thích hình học, nhiều bài toán trong cuốn sách đã tuyển chọn các cách giải độc lập, hoàn toán khác nhau giúp bạn đọc nâng cao kiến thức và giải các bài tương tự. Để tạo tính chủ động sáng tạo một số bài toán mang tính chất mở giúp bạn đọc có thể mở rộng và phát triển bài toán xa hơn.