Facebook

TÊN SÁCH: Combo Đột Phá 8+ Môn Toán Trong Kì Thi THPT Quốc Gia (2 Tập: Hình Học Và Đại Số)
TÁC GIẢ: Lê Phương Anh và các tác giả
Số cuốn: 02
Giá bìa: xem trong sản phẩm
Giá đã giảm: xem trong link dưới
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY
Giới thiệu nội dung:
Đột Phá 8+ MÔN TOÁN Kì Thi THPT Quốc Gia gồm 2 tập - Tập 1: Đại Số Và Giải Tích và Tập 2: Hình Học.
Đây là sản phẩm của đội ngũ giáo viên đầy nhiệt huyết của Cbook. Cuốn Sách ôn thi THPT quốc gia môn toán với mong muốn hỗ trợ học sinh ôn thi THPT đạt điểm số môn Toán cao nhất trong kỳ thi THPT Quốc gia với hình thức trắc nghiệm Toán.
- Các kiến thức được viết theo chương/ chuyên đề. Bao gồm 3 lớp 10, 11, 12.
- Lí thuyết trọng tâm: được trình bày chi tiết, đầy đủ các kiến thức có liên quan. Song song với mỗi phần lí thuyết đó có một ví dụ mẫu để làm rõ vấn đề.
- Các dạng bài tập: chia thành các dạng bài tập nhỏ, sau đó có phương pháp giải chi tiết kèm theo các ví dụ minh họa và phân tích ví dụ theo lối tư duy ngược để rèn tư duy logic cho học sinh.
- Sau mỗi ví dụ minh họa là các lưu ý cho học sinh khi giải bài tập ở dạng đó. Ngoài ra, các em học sinh còn được làm thêm các bài tập tự luyện ngay sau đó kèm lời giải chi tiết trong hệ thống CCtest.
- Bài tập tổng hợp: đưa ra các bài tập của cả chương/ chuyên đề đó dưới hình thức các câu hỏi trắc nghiệm và bảng đáp án ở cuối cho học sinh kiểm tra sau khi làm bài xong có gợi ý giải cho các câu hỏi khó. Lời giải chi tiết của các bài tập được cho trong hệ thống CCtest.
- Các bài tập và ví dụ minh họa đầy đủ các dạng từ cơ bản – vận dụng – vận dụng cao, nhưng chủ yếu vẫn phân bổ nhiều ở mức vận dụng, vận dụng cao.
- Kiến thức lớp 12 được trình bày chi tiết, tỉ mỉ về các dạng bài và ví dụ minh họa. Lớp 10 và lớp 11 trình bày cô đọng những kiến thức trọng tâm.

Đột Phá 8+ Môn Toán Kì Thi THPT Quốc Gia (Trắc Nghiệm Hình Học Và Đại Số)

TÊN SÁCH: Combo Đột Phá 8+ Môn Toán Trong Kì Thi THPT Quốc Gia (2 Tập: Hình Học Và Đại Số)
TÁC GIẢ: Lê Phương Anh và các tác giả
Số cuốn: 02
Giá bìa: xem trong sản phẩm
Giá đã giảm: xem trong link dưới
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY
Giới thiệu nội dung:
Đột Phá 8+ MÔN TOÁN Kì Thi THPT Quốc Gia gồm 2 tập - Tập 1: Đại Số Và Giải Tích và Tập 2: Hình Học.
Đây là sản phẩm của đội ngũ giáo viên đầy nhiệt huyết của Cbook. Cuốn Sách ôn thi THPT quốc gia môn toán với mong muốn hỗ trợ học sinh ôn thi THPT đạt điểm số môn Toán cao nhất trong kỳ thi THPT Quốc gia với hình thức trắc nghiệm Toán.
- Các kiến thức được viết theo chương/ chuyên đề. Bao gồm 3 lớp 10, 11, 12.
- Lí thuyết trọng tâm: được trình bày chi tiết, đầy đủ các kiến thức có liên quan. Song song với mỗi phần lí thuyết đó có một ví dụ mẫu để làm rõ vấn đề.
- Các dạng bài tập: chia thành các dạng bài tập nhỏ, sau đó có phương pháp giải chi tiết kèm theo các ví dụ minh họa và phân tích ví dụ theo lối tư duy ngược để rèn tư duy logic cho học sinh.
- Sau mỗi ví dụ minh họa là các lưu ý cho học sinh khi giải bài tập ở dạng đó. Ngoài ra, các em học sinh còn được làm thêm các bài tập tự luyện ngay sau đó kèm lời giải chi tiết trong hệ thống CCtest.
- Bài tập tổng hợp: đưa ra các bài tập của cả chương/ chuyên đề đó dưới hình thức các câu hỏi trắc nghiệm và bảng đáp án ở cuối cho học sinh kiểm tra sau khi làm bài xong có gợi ý giải cho các câu hỏi khó. Lời giải chi tiết của các bài tập được cho trong hệ thống CCtest.
- Các bài tập và ví dụ minh họa đầy đủ các dạng từ cơ bản – vận dụng – vận dụng cao, nhưng chủ yếu vẫn phân bổ nhiều ở mức vận dụng, vận dụng cao.
- Kiến thức lớp 12 được trình bày chi tiết, tỉ mỉ về các dạng bài và ví dụ minh họa. Lớp 10 và lớp 11 trình bày cô đọng những kiến thức trọng tâm.