Facebook

TÊN SÁCH: 169 Bài Toán Hay Cho Trẻ Em Và Người Lớn (Tái Bản)
TÁC GIẢ: TS Trần Nam Dũng
Số trang: 175
Giá bìa: 55.000 đồng
Giá đã giảm: 45.000 đồng
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY
Giới thiệu nội dung:
Cuốn sách này chứa đựng những bài toán không mẫu mực và để giải được chúng, đa phần chỉ cần đến những kiến thức không vượt quá lóp 6 (trừ một số bài toán hình học hay bài toán chứng minh). Tuy nhiên, để xử lí một cách hoàn chỉnh, chúng ta không có sẵn một khuôn mẫu nào. Tất cả các bài toán đều đòi hỏi khả năng phân tích đề, hiểu rõ yêu cầu của đề bài và vận dụng những kiến thức quen thuộc một cách phù hợp.

Vì lẽ đó, cuốn sách "169 bài toán hay cho trẻ em và ngưòi lớn" sẽ là một cuốn sách bổ ích cho các bạn học sinh muốn phát triển tư duy Toán học, khả năng suy luận. Đồng thời, vói những bài toán được phát biểu rất vui, rất cuộc sống, cuốn sách này cũng sẽ đem lại cho các bạn những phút thư giãn cần thiết, và như thế, một đối tượng nữa mà cuốn sách hưóng đến là những “người lớn yêu toán”, đặc biệt là đến các vị phụ huynh học sinh. Không có gì tuyệt vòi và ích lợi hơn là trong gia đình, bên cạnh những câu chuyện về phim ảnh, thể thao, âm nhạc, chúng ta có thể cùng nhau giải những bài toán - những câu đố về toán, vừa thư giãn vừa bổ ích!

Các bài toán trong cuốn sách này được biên tập từ nhiều nguồn từ những cuộc thi Olympic toán và cuộc thi giải toán, giải trong sách, cũng như xem các bình luận chung quanh bài toán để hiểu sâu hơn về bài toán, phương pháp giải. Chú ý là chúng tôi không đưa ra lời giải hoàn chỉnh cho tất cả các bài toán, mà chỉ chọn lọc một số bài mẫu mực nhất.

169 Bài Toán Hay Cho Trẻ Em Và Người Lớn - TS Trần Nam Dũng

TÊN SÁCH: 169 Bài Toán Hay Cho Trẻ Em Và Người Lớn (Tái Bản)
TÁC GIẢ: TS Trần Nam Dũng
Số trang: 175
Giá bìa: 55.000 đồng
Giá đã giảm: 45.000 đồng
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY
Giới thiệu nội dung:
Cuốn sách này chứa đựng những bài toán không mẫu mực và để giải được chúng, đa phần chỉ cần đến những kiến thức không vượt quá lóp 6 (trừ một số bài toán hình học hay bài toán chứng minh). Tuy nhiên, để xử lí một cách hoàn chỉnh, chúng ta không có sẵn một khuôn mẫu nào. Tất cả các bài toán đều đòi hỏi khả năng phân tích đề, hiểu rõ yêu cầu của đề bài và vận dụng những kiến thức quen thuộc một cách phù hợp.

Vì lẽ đó, cuốn sách "169 bài toán hay cho trẻ em và ngưòi lớn" sẽ là một cuốn sách bổ ích cho các bạn học sinh muốn phát triển tư duy Toán học, khả năng suy luận. Đồng thời, vói những bài toán được phát biểu rất vui, rất cuộc sống, cuốn sách này cũng sẽ đem lại cho các bạn những phút thư giãn cần thiết, và như thế, một đối tượng nữa mà cuốn sách hưóng đến là những “người lớn yêu toán”, đặc biệt là đến các vị phụ huynh học sinh. Không có gì tuyệt vòi và ích lợi hơn là trong gia đình, bên cạnh những câu chuyện về phim ảnh, thể thao, âm nhạc, chúng ta có thể cùng nhau giải những bài toán - những câu đố về toán, vừa thư giãn vừa bổ ích!

Các bài toán trong cuốn sách này được biên tập từ nhiều nguồn từ những cuộc thi Olympic toán và cuộc thi giải toán, giải trong sách, cũng như xem các bình luận chung quanh bài toán để hiểu sâu hơn về bài toán, phương pháp giải. Chú ý là chúng tôi không đưa ra lời giải hoàn chỉnh cho tất cả các bài toán, mà chỉ chọn lọc một số bài mẫu mực nhất.