Facebook

TÊN SÁCH: Toán Học Vui (2 cuốn: Hình Học Vui + Đại Số Vui)
TÁC GIẢ: Yakov Perelman
Số trang:
Giá bìa: 198.000 đồng/2cuốn
Giá đã giảm: 158.000 đồng (2 cuốn)
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY

Giới thiệu nội dung:
Bộ Sách Toán Học Vui (Hình Học Vui + Đại Số Vui)
Là bộ sách phổ biến kiến thức khoa học phổ thông về toán học của Yakov Perelman viết từ nửa đầu thế kỷ 20, đã được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau, in tổng cộng hàng chục triệu bản, phổ biến toàn thế giới, và cho đến ngày nay vẫn liên tục được tái bản, vẫn còn nguyên giá trị vì tính khoa học và tính sư phạm tuyệt vời của chúng.

STK

Bộ Sách Toán Học Vui ( Hình Học Vui + Đại Số Vui)

TÊN SÁCH: Toán Học Vui (2 cuốn: Hình Học Vui + Đại Số Vui)
TÁC GIẢ: Yakov Perelman
Số trang:
Giá bìa: 198.000 đồng/2cuốn
Giá đã giảm: 158.000 đồng (2 cuốn)
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY

Giới thiệu nội dung:
Bộ Sách Toán Học Vui (Hình Học Vui + Đại Số Vui)
Là bộ sách phổ biến kiến thức khoa học phổ thông về toán học của Yakov Perelman viết từ nửa đầu thế kỷ 20, đã được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau, in tổng cộng hàng chục triệu bản, phổ biến toàn thế giới, và cho đến ngày nay vẫn liên tục được tái bản, vẫn còn nguyên giá trị vì tính khoa học và tính sư phạm tuyệt vời của chúng.