Facebook

TÊN SÁCH: Các Đề Toán Thực Tế Trong Tuyển Sinh Vào Lớp 10
TÁC GIẢ: Huỳnh Ngọc Thanh
Số trang: 304
Giá bìa: 220.000 đồng
Giá đã giảm: 176.000 đồng
LINK MUA SÁCH: Click Để Mua Sách Này
Giới thiệu nội dung:
Ngoài phần lý thuyết giúp học sinh ôn tập kiến thức và 25 đề thi tuyển sinh 10 với nhiều bài toán thực tế, bộ sách còn bổ sung các nội dung mới sau:
- Hướng dẫn sử dụng máy tính CASIO fx-570VN PLUS. là loại máy rất tiện lợi cho học sinh cấp Trung học trong việc giải toán. Nếu biết cách sử dụng hợp lý sẽ cho biết kết quả nhanh, chính xác, từ đó giúp giảm đáng kể thời gian giải một bài toán.
- Các đề kiểm tra học kỳ 1 và học kỳ 2 với các bài toán thực tế sinh động, đa dạng
Với bộ sách mới này, chúng tôi muốn:
- Hỗ trợ việc dạy và học chương trình toán lớp 9 của thầy cô giáo và các em học sinh phù hợp với chủ trương đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và giảm tải của Bộ giáo dục và đào tạo.
- Tăng cường các bài toán thực tế, tích hợp với các bộ môn và các hoạt động giáo dục khác.
Sách phù hợp với học sinh lớp 9 trong toàn quốc, đặc biệt thiết thực với học sinh ở Tp Hồ Chí Minh.

Các Bài Toán Thực Tế Trong Đề Tuyển Sinh Lớp 10 - Huỳnh Ngọc Thanh

TÊN SÁCH: Các Đề Toán Thực Tế Trong Tuyển Sinh Vào Lớp 10
TÁC GIẢ: Huỳnh Ngọc Thanh
Số trang: 304
Giá bìa: 220.000 đồng
Giá đã giảm: 176.000 đồng
LINK MUA SÁCH: Click Để Mua Sách Này
Giới thiệu nội dung:
Ngoài phần lý thuyết giúp học sinh ôn tập kiến thức và 25 đề thi tuyển sinh 10 với nhiều bài toán thực tế, bộ sách còn bổ sung các nội dung mới sau:
- Hướng dẫn sử dụng máy tính CASIO fx-570VN PLUS. là loại máy rất tiện lợi cho học sinh cấp Trung học trong việc giải toán. Nếu biết cách sử dụng hợp lý sẽ cho biết kết quả nhanh, chính xác, từ đó giúp giảm đáng kể thời gian giải một bài toán.
- Các đề kiểm tra học kỳ 1 và học kỳ 2 với các bài toán thực tế sinh động, đa dạng
Với bộ sách mới này, chúng tôi muốn:
- Hỗ trợ việc dạy và học chương trình toán lớp 9 của thầy cô giáo và các em học sinh phù hợp với chủ trương đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và giảm tải của Bộ giáo dục và đào tạo.
- Tăng cường các bài toán thực tế, tích hợp với các bộ môn và các hoạt động giáo dục khác.
Sách phù hợp với học sinh lớp 9 trong toàn quốc, đặc biệt thiết thực với học sinh ở Tp Hồ Chí Minh.